Grupperegler for Vi som lager online-kurs

"Vi som lager online-kurs" er en Facebook-gruppe opprettet av Inspiro Academy.

Gratis tilbud fra Inspiro Academy

Facebook-gruppen er et GRATIS tilbud for deg som driver eller planlegger online-kurs. Her kan du som deltaker dele utfordringer og inspirasjon, samt hjelpe hverandre med alt det innebærer å skape, selge og drive en online kursbusiness. 

Gruppen administreres av Inspiro Academy - og våre kursmentorer er innom ved jevne mellomrom for å se og delta i debattene.
Roy Moss, Anne Bente Hauge, Christopher Bechmann, Ewa Wigenheim og Ingjerd Hovde er alle en del av mentorteamet til Inspiro som blant annet jobber med kursutvikling, markedsføring og support for våre kurs.

Vi er spesialister på å skape og selge online-kurs og har utviklet en metode å selge online-kurs på som vi også lærer ut til andre kursledere. Vi brenner for at folk skal lykkes med online-kurs og denne gruppen er et av våre gratis tilbud for å bidra til at flere lykkes.

Inspiro ble etablert i 2015 og har siden den gang hatt en sterk vekst. I 2018 omsatte vi for ca 23 millioner basert på salg av online-kurs.

Vil du vite mer om Inspiro Academy kan du se mer på vår hjemmeside - Inspiro.no

Vil du vite mer om vårt online-kurs som hjelper folk med å lykkes med onlinekurs, klikk her!

GRUPPENS REGLER

For at at gruppen skal være til verdi for alle, har vi laget et sett med grupperegler.

Vi ber om at du setter deg godt inn i reglene og gjør oppmerksom på at vi uten advarsel vil slette innlegg som vi mener bryter med reglene. Ved gjentatt brudd på reglene vil det bli utestengelse fra gruppen.

1. Hold en hyggelig tone

Tonen skal være hyggelig og vi skal hjelpe hverandre opp og frem. Dette er ikke stedet for å spre edder og galle, klager, anklager eller annet som kan virke støtende. Du skal ikke henge ut andre for feil, være spydig eller snakke nedsettende om andre.

Du kan gjerne starte og delta i en diskusjon, så lenge den er saklig og ikke går til angrep på personer eller har som mål å henge ut folk/bedrifter.

2. Hjelp andre - så får du også hjelp!

Vær på giversiden og bidra med din hjelp der du kan. Da er det større sjanse for at du også får hjelp når du trenger det. Vi gjør oppmerksom på at den hjelpen du gir skal skje åpent i gruppen, så alle i gruppen kan få glede av den. Hjelpen skal ikke være et tilbud om å kjøpe tjenester eller registere seg på et webinar e.l. - men være direkte svar på det som blir etterspurt av hjelp.

3. Du kan ikke dele reklame

Det er ikke anledning til å reklamere for seg selv eller andre i denne gruppen. Det betyr at du ikke kan poste reklame,  eller lenker til nettsider, blogger, videoer, podcasts, kundemagneter, webinarinvitasjoner eller annet som har som mål å skaffe leads fra gruppen på kort eller lang sikt. 

Du skal heller ikke dele affiate lenker eller andre lenker som du selv vil få en fortjeneste av å dele i gruppen.

Det du deler skal være uten forpliktelse for deltakerne av gruppa og helt uten oppfordringer til kjøp eller annet som kan tolkes som salg/markedføring.

Det er heller ikke lov å sende live i gruppen eller reklamere for produkter eller tjenester av noe slag. Innlegg med reklame eller budskap som kan tolkes som reklame vil bli slettet.

Det er derimot full anledning til å diskutere ulike produkter og tjeneser, og dele personlige erfaringer uten å ha et salgsbudskap i bunn.

UNNTAK:
1) Du kan gjerne dele lenke til din salgsside eller gratiskurs for å be om tilbakemelding på siden. Vær da tydelig på det du ønsker tilbakemelding på.
2) Du kan også vise fram det du har jobbet med den siste tiden, for å dele din suksesshistorie - så sant det ikke er for å selge til gruppens deltakere.
3) Vi i Inspiro vil fra tid til annen oppforde dere til å dele salgssider, opt-in sider eller lingnende, og da skal dette kun skje direkte under innlegget med oppfordringen, slik at alt holdes samlet slik at alle kan få glede av mangfoldet.

NB! Vi har laget et dokument hvor du kan registerer ditt kurs, virksomhet, nettside m.m. Registerer du deg der så kan folk som ønsker kontakt med deg ta kontakt via dette arket. Klikk her for å registerer din kursbusiness.

Klikk her for å legge inn informasjon om ditt kurs og din virksomhet så andre i gruppen kan finne deg.

NB! Vi gjør oppmerksom at du skal fylle ut fortløpende på ledige linjer. Vi i Inspiro vil administrere denne siden.

 

4. Du skal ikke be folk om å sende deg PM

"Vi som lager online-kurs" skal være en gruppe for å dele kunnskap som kan være til hjelp for alle. Du skal derfor ikke be folk om å få/gi hjelp eller kjøpe/selge tjenester via privat melding (PM). Slike innlegg vil bli slettet.

Del kunnskapen din på veggen, så vil alle få glede av det. 

Viser til dokument hvor du kan registerer ditt kurs, virksomhet, nettside m.m. Registerer du deg der så kan folk som ønsker kontakt med deg ta kontakt via dette arket. Du skal ikke oppfordre folk til å ta kontakt med deg i denne gruppen. Se lenke under punkt 3.

5. Ikke send private meldinger til andre medlemmer

Det er ikke anledning til å sende private meldinger til andre deltakere uten at det først er avtalt åpent at dere ønsker et form for samarbeide som ikke er av komersiell art. Å sende meldinger til deltakere i privat melding med tilbud om hjelp og betalte tjenester vil bli ansett som brudd på reglene og vil medføre at du blir utestengt fra gruppen. 

Her inne hjelper vi hverandre åpent i gruppen - da vil alle i gruppen få glede av din kunnskap og du vil få glede av andres kunnskap og erfaring.

 

6. Ikke tag eller kontakt administratorer på privat melding

Alle spørsmål du eventuelt har som er av en slik art at de ikke kan stilles direkte i gruppen, men som du vil at en fra Inspiro Academy skal se på - ta kontakt på team@inspiro.no.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan bidra med support av noe slag pr. e-post. Men har du spørsmål rundt produktene våre eller annet som er relatert direkte til Inspiro Academy er du velkommen til å ta kontakt.